Vídeos - Esbarjo històric

 Records - Imatges 1986-2019

Barcelona cap Girona

 

Informació General

 

Benvolgut/a lector/a:

Font Picant es patrimoni del Departament de Justícia i el seu programa assistencial s'integra en la Xarxa Pública d'Atenció als Drogodependents de la Generalitat de Catalunya.(XAD) El seu Patronat està constituït: 

La totalitat de les seves places residencials en el seu centre rural (Sant Miquel Maifré) es troben subvencionades des de 1986 per l'actual Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Font Picant ha gestionat entre'ls anys 2000-2009 el Taller d'Ocupació "Osor" amb el suport del Departament de Treball, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (Subvenció a càrrec del 0,7% IRPF 1997-2016, traspassat a la Generalitat per les edicions 2017-2018) i el Fons Social Europeu .

La seva comunitat Terapèutica Sant Miquel Maifré compta amb 35 places en habitacions individuals registrades pel Departament de Salut.

Per optar pels seus serveis, les persones interessades hauran de comtactar amb els Centres d'Atenció ambulatòria de la Xarxa (CAS) per la seva derivació cap la nostra Unitat d'Acollida - Seguiment a Barcelona on seran valorades pel nostre Equip Professional.

També podeu contactar amb nosaltres per via telefònica, correu electrònic o formulari integrat en aquesta pàgina web en l'idioma que us passi.

 

FORMULARI DE CONTACTE

Els camps marcats amb * son obligatoris.

Imatges

googlecdd7356c38f6e0b6.html/UA-30110275-1